Munkatársak

Intézetigazgató, intézeti tanszékvezető:

SZ

Dr. Siménfalvi Zoltán PhD, egyetemi docens

A/5 II. 215 |  tel: 19-37 | email: vegysi @ uni-miskolc.hu |CV| Publikációs lista

1971-ben született. A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán Vegyipari Gépészeti szakirányon 1995-ben szerzett diplomát. 1995-1998 között doktorandusz, majd egyetemi tanársegéd. 2000-ben védte meg Rugóterhelésű biztonsági szelep működésének elméleti és kísérleti vizsgálata című PhD értekezését. 2001-ben summa cum laude minősítéssel PhD fokozatot szerzett. 2001-től egyetemi adjunktus, 2003-tól egyetemi docens, 2007-től tanszékvezető. Több szakmai szervezet tagja, vezető tisztségviselője, tudományos és szakmai díjak, ösztöndíjak birtokosa. Szakterülete: biztonságtechnika, por- és gázrobbanás elleni védelem tervezése, nyomástartó edények tervezése.

Oktatók/Kutatók

BI

Dr. Beleznai Róbert PhD, adjunktus

A/5 II. 205.  | email: beleznai1 at gmail.com |CV| Publikációs lista

1981-ben született. A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán Szerszámgéptervező szakirányon 2004-ben szerzett diplomát. 2004-ben a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítványnál kezdett dolgozni, mint tudományos munkatárs. 2005-2008 között doktorandusz a Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskolában, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány ösztöndíjasa, oktatási tevékenységet a Miskolci Egyetem Mechanikai Tanszékén és Mechanikai-Technológiai Tanszékén végezte. 2013-ban védte meg Sodratszerkezet vizsgálata p-verziós végeselem-módszerrel című PhD értekezését summa cum laude minősítéssel. 2008-tól a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.-nál áll alkalmazásban, mint tudományos munkatárs. 2014-től egyetemi adjunktus a Miskolci Egyetem, Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, Vegyipari Gépészeti Intézeti Tanszéken. Szakterülete: végeselemes modellezés, törésmechanikai számítások, szerkezet analízis. Részt vesz hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési projektekben, pályázatok szakmai anyagának összeállításában. Megközelítőleg 50 db publikációval rendelkezik (hazai és nemzetközi folyóiratokban és konferencia kiadványokban).

BI

Bokros István Mérnöktanár

A/5 II. 205. |  tel: 19-28 | email: vegyboki @ uni-miskolc.hu |CV| Publikációs lista

1955-ben született. A Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kara Vegyipari Gépészeti Szakának Rendszerszervezői Ágazatán szerzett 1978-ban gépészmérnöki diplomát. 1978-tól a Tanszék dolgozója. A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán 1995-ben mérnök-közgazdász oklevelet szerzett. Szakterületei: Tartályok, készülékek és csővezetékrendszerek szilárdsági számítása, a gyártási és szerelési folyamtok szervezése és minőségbiztosítása.

JK

Prof. Dr. Jármai Károly egyetemi tanár

A/5 II. 219. | tel: 20-28 | email: altjar @ uni-miskolc.hu |CV HUCV EN Publikációs lista

Miskolcon született 1955-ben. 1995 óta a műszaki tudományok doktora. A Miskolci Egye­tem Gépészmérnöki Karának egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a hegesztett szerkezetek tervezése, a szerkezetoptimálás. Doktori értekezésének megvédése óta tíz könyv írásában és szerkesztésében vett részt. Összesen 451 publikációja van, idegen és magyar nyelvű folyóiratcikkek, nemzetközi és hazai konferenciakiadványban megjelenő anyagok, számos esetben külföldi kollégákkal. Munkáira 366 hivatkozás ismeretes. Munkáiban a hegesztési maradó feszültség számítására, a szerkezet teherbírására, csőszerkezeteknél az optimális topológia, szelvényalak és méret meghatározására, különféle egy és több célfüggvényes optimáló algoritmusok kiválasztására, valamint a tervezés-gyártás-gazdaságosság szoros összekapcsolására ad javaslatokat

Miviki

 

Mikáczó Viktória tanársegéd

A/5 II. 212/a. |  tel: 19-36 | mikaczo.viktoria @ uni-miskolc.hu | CV | Publikációs lista

Okleveles gépészmérnök. 1990-ben született Debrecenben. Középiskolai tanulmányait a debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban végezte, érettségit 2008-ban szerzett. A gépészmérnök diplomáját vegyipari gépész szakirányon szerezte 2014-ben. 2014-től a Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola hallgatója. Doktori értekezését robbanás elleni védelemmel ellátott rendszerek elméleti, szimulációs és kísérleti vizsgálata témában írja.

SZZ

Dr. Szamosi Zoltán adjunktus

A/5 II. 205. |  tel: 19-28 | email: szamosi @ uni-miskolc.hu |CV| Publikációs lista

Okleveles gépészmérnök. 1986-ban született Miskolcon. Középiskolai tanulmányait a miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban végezte, érettségit 2005-ben szerzett. A gépészmérnök diplomáját vegyipari és energetikai gépész szakirányon szerezte 2011-ben. Az MSc-s diplomamunkáját külföldi részképzés keretein belül írta meg a barcelonai székhelyű Universitat Politécnica de Catalunya egyetemen. 2011-től a Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola hallgatója, doktori értekezését mezőgazdasági hulladékok energiasűrűségének növelése témában írja.

SZG

Dr. Szepesi L. Gábor PhD, egyetemi docens.

A/5 II. 205. |  tel: 19-28 | email: szepesi @ uni-miskolc.hu | CV | Publikációs lista

1978-ban született. A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán 2001-ben szerzett diplomát Vegyipari Gépészeti szakirányon. 2001-től a Vegyipari Gépek Tanszék doktorjelöltje. 2008-ban summa cum laude minősítéssel PhD fokozatot szerzett, értekezésének címe: Új eljárás autokláv gépcsoportok expozíciójának meghatározására. 2009-től a Vegyipari Gépek Tanszék adjunktusa, 2011-től egyetemi docense. 2005-től az Explotech Szerelvény és Hasadótárcsa Kft. műszaki tanácsadója. Szakterületei: vegyipari műveletek, modellezés, CFD szimuláció.

VG

Venczel Gábor, tanársegéd

A/5 II. 205.  |  tel: 19-28 | email: venczel @ uni-miskolc.hu | CV | Publikációs lista

1979-ben született. A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kara Vegyipari Gépészeti szakán 2003-ban szerzett gépészmérnöki diplomát. 2003-tól a Vegyipari Gépek Tanszék doktorjelöltje, kutatási témája hőátvitel elméleti és kísérleti vizsgálata duplikatúrás keverős reaktorokban. 2006 és 2010 között az iparban dolgozott főleg megújuló energia területeken műszaki szakértő, tervező-, fejlesztőmérnök beosztásokban. 2011-től a Tanszék oktatója. Szakterületei: vegyipari technológiák, rendszertechnika, folyamatok modellezése, megújuló energiák.

Doktoranduszok

Vica

Kállai Viktória

A/5 II. 213. |  tel: 19-36 | vegykalv@ uni-miskolc.hu | CV | Publikációs lista

Miskolcon született 1993-ban. Érettségit 2011-ben szerzett a szerencsi Bocskai István Gimnáziumban. Alapszakos diplomáját 2015-ben műszaki menedzser szakon, mesterszakos diplomáját 2017-ben vegyipari gépész specializáción szerezte. 2017-től a Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola hallgatója. Doktori értekezését elválasztási technológia szimulációs vizsgálatából írja.

 

Miviki

Petrik Máté

A/5 II. 212/a. |  tel: 19-36 | vegypet @ uni-miskolc.hu | CV | Publikációs lista

Okleveles gépészmérnök. 1991-ben született Miskolcon. Középiskolai tanulmányait a miskolci Bláthy Ottó Villamosipari szakközépiskolában végezte, érettségit 2009-ben szerzett. Alapszakos diplomáját 2014-ben létesítményszerelő- és üzemeltető szakirányon, mesterszakos diplomáját 2016-ban vegyipari gépészet szakirányon szerezte. 2016-tól a Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola hallgatója. Doktori értekezését hőcserélő szerkezetek optimalizálási lehetőségeiről írja.

ZsA

Zsemberi Andor

A/5 II. 205. |  tel: 19-28 | email: zsemberi @ uni-miskolc.hu |CV | Publikációs lista

1988-ban született. A Pannon Egyetem Mérnöki Karán 2014-ben szerzett diplomát Folyamatmérnöki szakirányon. Okleveles vegyészmérnök. 2015-től a Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola hallgatója. Doktori értekezését szén-hidrogén frakciók előállítása termo-katalitikus krakkolással témájában írja. Részt vesz a hazai és nemzetközi kutatási-fejlesztési projektekben. Szakterületei: együttes anyagáramban történő vegyipari hőbontó eljárások, matematikai modellezés, vegyipari eljárások számítógépes szimulációja, folyamatirányítás.

Tanszéki munkatársak

CSV

Cserhalmi Viktorné műszaki szolgáltató

1959-ben született. Általános iskola befejezése után 1977-től a Hejőcsabai Cement és Mészművekben laboránsként, majd 1984-1992-ig Miskolci Bőripari Szövetkezetben varrónőként dolgozott. 1993-tól a Miskolci Egyetem Fizikai Tanszéken, majd 2009-től félállásban a Vegyipari Gépek Tanszékén is hivatalsegéd.

 

 

SZL

Szántó László, műszaki szolgáltató

Műhelycsarnok, 2-es hajó |  tel: 19-87

1954-ben született. A 100-as számú Szakmunkásképző Intézetben 1971-ben végzett, mint esztergályos szakmunkás. 1973-ban érettségizett. 1977-ben forgácsoló technikusi minősítést szerzett. 1971-től az LKM-ben dolgozott. 1983. szeptembertől a Miskolci Egyetem Vegyipari Gépek Tanszékének mechanikusa.

 

SZPA

Szlovacsekné Pekárik Ágnes, igazgatási ügyintéző

A/5 II. 214. |  tel: 19-39 | email: gkvgt @ uni-miskolc.hu

1963-ban született. A Vásárhelyi Pál Földmérési Szakközépiskolában érettségizett 1981-ben, 1993-ban titkárügyintézői szakképesítést szerzett. 1981-1983-ig az Agrober-nél, 1983-1992-ig a BÁÉVTERV-nél műszaki rajzolóként dolgozott. 1994-től a Miskolci Egyetem Vegyipari Gépek Tanszéke dolgozója.

 

 

Volt kollégáink

BODI

Bodnár István tanársegéd

A/5 II. 213. | tel: 19-26 | email: vegybod @ uni-miskolc.hu | CV | Publikációs lista

Okleveles gépészmérnök, villamosmérnök. 1988-ban született. A miskolci Eötvös József Építőipari Szakközépiskolában érettségizett 2006-ban. A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán 2010-ben villamos-energetika szakirányon, 2012-ben pedig vegyipari és energetikai gépész szakirányon szerzet kitüntetéses diplomát. 2012-től a Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola hallgatója. Kutatási témája: Környezetbarát, innovatív technológiák kidolgozása a vegyipari növényvédőszer-gyártás területén zöldkémiai kutatásokkal. Keletkezett növényvédőszer hulladékok kezelési lehetőségeinek komplex vizsgálata.

Bene_F Dr. Bene Ferenc, ny. egyetemi adjunktus

 A/5 II. 212. | email: vegyled @ uni-miskolc.hu

1948-ban született. A Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kara Vegyipari Gépészeti szak Szilikátipari Gépészeti  Ágazatán 1971-ben szerzett diplomát. 1971-től a Vegyipari Gépek Tanszékének dolgozója. 1981-ben vegyipari rendszerbiztonsági szakmérnöki oklevelet, 1987-ben egyetemi doktori címet szerzett. Szakterületei: nyomástartó berendezések túlnyomás határolása, biztonsági szerelvények; nyomástartó edények.

 

Bozoki_GDr. Bozóki Géza, ny. egyetemi adjunktus

 A/5 II. 212. | email: bozoki.geza at explotech.hu

1940-ben született. A Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán 1963-ban szerzett gépészmérnöki diplomát. A diploma megszerzése után az NME Vegyipari Gépek Tanszékre került gyakornokként. 1969-ben egyetemi doktori címet szeretett. 1969-től 1995-ig tanszékvezető helyettes funkciót is ellátott. Biztonságtechnikai témakörben több publikációt készített. Magyar és német nyelven műszaki könyve is megjelent. 1995-től mint nyugdíjas esetenként oktatási és kutatási feladatokat végez. Jelenleg az EXPLOTECH Szerelvény és Hasadótárcsa Kft. főmérnöke, ahol az elzáró-, szabályozó-, nyomáshatároló és kondenzleválasztó szerelvények forgalmazásával összefüggő műszaki kérdésekkel foglalkozik.

GondaneGonda Ferencné főiskolai adjunktus

1948-ban született. A Nehézipari Műszaki Egyetem Kohómérnöki Karán 1972-ben kohómérnöki diplomát, 1978-ban környezetvédelmi szakmérnöki diplomát szerzett. 1972-től 1976-ig a Borsodi Ércelőkészítő műben technológusként dolgozott, 1976-tól 1989-ig a Kazincbarcikai Vegyipari Automatizálási Főiskolán, 1989-tól a Miskolci Egyetem Vegyipari Gépek Tanszéke oktatója.

 

 

Gyor_IDr. Győri Ilona ny. egyetemi adjunktus 

1949-ben született. A Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kara Vegyipari Gépészeti szakának rendszerszervező ágazatán szerzett 1973-ban diplomát. 1973-tól a Tanszék dolgozója. 1976-ban szerzett egyetemi doktori címet Nyugvórétegű adszorpció matematikai modellezése témában. 1980-1990-ig dugattyús kompresszortelepek akusztikus rezgései témában kutatott. Részt vett az angol nyelvű önköltséges oktatásban. Szakterülete a matematikai modellezés, számítógépek szimuláció, biztonságtechnikai vizsgálatok.

 

Joo_GyDr. Joó Gyula, CSc, ny. egy. docens

A/5 II. 203. |  tel: 19-39 | email: vegyjoo @ uni-miskolc.hu

1942-ben született. A Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kara Vegyipari Gépész szakán szerzett gépészmérnöki diplomát 1965-ben. 1965-től 1970 között tanársegéd. 1970-82 között adjunktus, 1982-től egyetemi docens a Vegyipari Gépek Tanszékén. 1969-ben egyetemi doktor, 1981-ben a műszaki tudomány kandidátusa tudományos fokozatot szerzett. 1983-1989 között a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karának dékánhelyettese. Szakterületei: a dugattyús kompresszorok csővezetékrendszerein jelentkező mechanikai rezgések és a statikus terhelések okozta feszültségállapotok méréses vizsgálata, a végbemenő akusztikus folyamatok számítása számítógépes szimulációs módszerek segítségével, vegyipari műveletek, vegyipari technológiák, rendszertechnikai, rendszer-biztonságtechnika.

Lederer_PDr. Léderer Péter, ny. f. docens

A/5 II. 212. |  tel: 19-39 | email: vegyled @ uni-miskolc.hu

1948-ban született. A Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kara Vegyipari Gépészeti szakán 1972-ben szerzett gépészmérnöki diplomát. 1972-től a Vegyipari Gépek Tanszékének dolgozója. 1981-ben vegyipari rendszerbiztonsági szakmérnöki oklevelet, 1987-ben egyetemi doktori címet szerzett. Szakterületei: nyomástartó berendezések túlnyomás határolása, biztonsági szerelvények; vegyipari műveletek, vegyipari eljárások

 

 

MV

Dr. Mannheim Viktória PhD, egyetemi docens

A/5 II. 212/A. |  tel: 19-36 | email: mannheim @ uni-miskolc.hu | CV | Publikációs lista

1974-ben született. 1996-ban a Miskolci Egyetemen szerzett gépészmérnöki, 1997-ben okleveles előkészítéstechnika – mérnöki diplomát. 2000 évben mérnök-közgazdász szakmérnöki oklevelet szerzett. 1997-2008 között a Miskolci Egyetem Nyersanyag-előkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézetének kutatója és oktatója. Kutatásainak egy részét a Berlini Műszaki Egyetemen végezte. PhD fokozatát 2005-ben szerezte meg a Műszaki Földtudományok területén. Több szakmai egyesület tagja, gyakorlati tapasztalatait az oktatás és kutatás mellett önálló szakértői tanulmányok elkészítésével kamatoztatja. Szakterületei: mechanikai műveletek, környezeti eljárástechnika, környezetvédelem, környezetmenedzsment.

 

Ortutay_MDr. Ortutay Miklós, CSc, ny. egy. docens

A/5 II. 203. |  tel: 19-39 | email: vegyortu @ uni-miskolc.hu

1942-ben született. A Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kara Vegyipari Gépész szakán 1965-ben szerzett gépészmérnöki diplomát. 1970-ben egyetemi doktori címet, 1982-ben a műszaki tudományok kandidátusa tudományos fokozatot szerzett.1983. július 1-től a tanszék vezetője. 1986-1989 az NME rektorhelyettese. Szakterületei: vegyipari műveletek, biztonságtechnika.

 

Volgyes_LVölgyes Lajos, ny. egy. adjunktus

A/5 II. 203. |  tel: 19-39 | email: vegyvajp @ uni-miskolc.hu

1946-ban született. A Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karának Vegyipari Gépészeti szak Szilikátipari Gépészeti Ágazatán 1969-ben szerzett gépészmérnöki oklevelet. 1977-ben az NME Kohómérnöki Karán kitüntetéses környezetvédelmi szakmérnöki oklevelet szerzett. 1969 július 1-től tanársegéd, 1978 július 1-től adjunktus. Szakterületei: vegyipari alapműveletek, levegőtisztaságvédelem, nyomástartó edények tervezése, ellenőrzése, vegyipari készülékgyártás.

 

Szűcs Ildikó

A/5 II. 212a. |  tel: 19-36 | email: szucs.ildiko @ uni-miskolc.hu |CV | Publikációs lista

Okleveles gépészmérnök. 1990-ben született Miskolcon. Középiskolai tanulmányait a Fényi Gyula Miskolci Jezsuita Gimnáziumban végezte, érettségit 2008-ban szerzett. A gépészmérnöki diplomáját 2014-ben szerezte vegyipari gépészeti szakirányon. 2014-től a Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola hallgatója. Kutatási témája: Por- és gázrobbanás veszélyes technológiai berendezések teherviselő képességének elméleti, kísérleti és szimulációs vizsgálata.

csoportA Vegyipari Gépek Tanszéke 2012-ben