Tanszékről

Az alapítás éve: 1962

Intézeti tanszékvezető: Dr. Siménfalvi Zoltán okleveles gépészmérnök, egy. docens, PhD.

Korábbi tanszékvezetők: 

  • 1963-ig Dr. Fábry György okleveles gépészmérnök, egy. tanár, a kémia tudomány kandidátusa,
  • 1963-1983 között Fejes Gábor okl. gépészmérnök, egy. docens.
  • 1983-2007 között Dr. Ortutay Miklós, egy. docens, CSc

A Miskolci Egyetemen 1962-ben alapították meg a Vegyipari Gépek Tanszéket. A tanszék megalapításánál kezdeményezõ szerepet játszottak a régió iparvállalatai és a szakmai tudományos szervezetek. A tanszékalapító professzorok alakították ki az oktatás kereteit. Munkásságuk egyik kiemelkedõ eredménye az a nagyszámú, vegyipari gépek és mûveletek tárgykörben írt egyetemi jegyezet, tankönyv és könyv, amelyek nemcsak a hallgatók számára, hanem praktizáló, kutató, fejlesztõ mérnököknek is nélkülözhetetlen ismeretek tárháza.

Dr. Somló György és Dr. Takács István mint címzetes egyetemi tanárok évtizedeken át segítették az oktató munkát, kialakították a Vegyipari eljárások tantárgyat. A tanszék megalakítása óta Keresztes János irányítja a Nyomástartó berendezések és a Gyárépítés tantárgyak oktatását, fejlesztését. Dr. Szabó Mihály a Biztonságtechnika tantárgy kialakításában és bevezetésében, a kutatási feltételek megteremtésében nyújtott jelentõs segítséget.

A tanszéken az elmúlt évtizedekben több mint 1200 hallgató védte meg diplomatervét. A végzett vegyipari gépészmérnökök is hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanszék kapcsolatai a szakmai területén dolgozó vállalatokkal, intézményekkel szorosak és érdemben segítik a tanszéki oktató, kutató munkát.

A tanszék oktatói a magalakulás óta folyamatosan törekednek arra, hogy a tanszék tantárgyainak programjait, az oktatási struktúrát korszerûsítsék és az ipari igényeknek megfelelõen fejlesszék, növeljék a diploma tudástartalmát, a tanszék külsõ kapcsolatai hozzájáruljanak az oktatási színvonal növeléséhez, az oktatás és kutatás tárgyi feltételeinek javításához.

Tanszéki infrastruktúra

A tanszék oktatási és kutatási feladataihoz elengedhetetlen infrastruktúrális hátterét a műhelycsarnokban lévő laboratórium és az oktatási épületben található helyiségek alkotják, amelyek az elmúlt évtizedben szinte kivétel nélkül megújultak.

A korábbi évtizedekben kialakított műhelycsarnokban a klasszikus forgácsoló és hegesztő gépeken túl laboratóriumi berendezések találhatók meg:

– vegyipari alapműveletek: szűrés, keverés, bepárlás, fluidizáció, desztilláció, abszorpció,
– biztonságtechnika és szilárdsági vizsgálatok: biztonsági szelep működés vizsgálat, feszültségmérés nyúlásmérő bélyegekkel.

A tanszéki infrastruktúra megújulása fejlesztési projekteken keresztül és a vállalatok fejlesztési (korábban szakképzési) támogatása segítségével valósult meg.

A tanszék az elmúlt időszakban több vállalattól kapott fejlesztési támogatást (Audi Hungária Kft., BorsodChem Zrt., Bunyik László egyéni vállalkozó, Chinoin Zrt., Csavar és Húzottárú Zrt., Electrolux Lehel Kft., ÉMK Kft., GE Hungary Kft., Lear Corporation Hungary Kft., Mátra Cukor Zrt., Miskolci Vasipari Zrt., Paksi Atomerőmű Zrt., Robert Bosch Power Tool Kft., Samsung Electronics Zrt., Trans Lex Work Kft., TVK Nyrt.), csak az elmúlt öt évben 68 millió forint összegben. A támogatást a fejlesztési projektek önrészére és nagyobb részt laboratóriumi eszközök, szoftverek, beszerzésére fordítottuk.

Jelentősebb laboratóriumi fejlesztéseink:

– mérő, adatgyűjtő rendszerek (SPIDER), távadók és érzékelők (nyomás, hőmérséklet, elmozdulás, erő, hőmérséklet, gyorsulás), nagypontosságú kalibráló manométer sorozat,
– hőkamera, rezgés analizátor, UH falvastagság mérő és repedés vizsgáló, rázógép és szita sorozat, síklemez alakváltozást vizsgáló labor, Certuss gőzfejlesztő, precíziós mérlegek, gőz-demonstrációs labor, nedvesség mérő,
– tervező és szimulációs szoftverek (Equist Weld, Visual Vessel Design, ADINA, CFDesign, NOD32, AUTOCAD, Solidedge, Caepipe, CADMATIC Plant Design, FLACS/DESC, SC/TETRA, GABI, CHEMCAD, Unisim Design, HYSYS),
– számítástechnikai és audiovizuális eszközök (nyomtatók, plotter, projektorok, számítógépek), szabványok.

Több sikeres egyetemi és kari fejlesztési pályázat részeseként a tanszék helyiségei és bútorzata újult meg, továbbá több nagy értékű demonstrációs laboreszközt szereztünk be. A HEFOP-4.1.2. projektből a műhelycsarnok építészeti felújítási munkái és klimatizálása valósult meg (9,3 MFt – 10,25% önrész). A TIOP 1.3.1. Épített infrastruktúra fejlesztése projektből az A/4 épületben található irodákat, könyvtárt és hallgatói termeket fejlesztettük (34,6 MFt – 5,22% önrész). Kialakítottunk két 30 fős oktatótermet (akusztikai fejlesztéssel, táblákkal, audiovizuális rendszer kiépítéssel, bútorzattal), számítógépes laboratóriumot (20 fő előadóterem + 20 számítógépes munkaállomás, 1 szerver, táblákkal, audiovizuális rendszer kiépítéssel, bútorzattal). Minden helyiségben nyílászáró, bútorzat, víz, gáz, burkolat, elektromos és informatikai hálózat csere, festés, és a műhelycsarnok műgyanta burkolása valósult meg.

A TIOP 1.3.1. Laboratóriumok fejlesztése projekt-ből az alábbi nagy értékű eszközöket szereztük be (45,4 MFt – 6,1% önrész):
Magyarországon egyedülálló KÜHNER 20 literes robbanás vizsgáló berendezés vezérlő szoftverrel, a porok / gázok / gőzök / ködök vizsgálatáról szóló MSZEN 26184 és 13673 szabványsorozatban hivatkozott viszgáló eszköz.
– Hőátadás demonstrációs labor (hőcserélő alapmodul számítógépes kommunikációval, cső a csőben hőcserélő modul, lemezes hőcserélő modul, csőköteges hőcserélő modul, duplikátor keverőelemmel modul, mérő-adatgyűjtő szoftver, kondenzációt bemutató egység mérő-adatgyűjtő szoftverrel).

A tanszék a Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt-vel együttműködve fejlesztett ki és üzemeltet 1982 óta egy nemzetközileg is elismert szerelvényvizsgáló laboratóriumot. A laboratóriumban elvégezhető mérések több tudományos értekezés elkészítését is lehetővé tették. A laboratórium működtetéséhez, a kísérleti munkához, az eredmények feldolgozásához és a biztonsági szelep működésének megtervezéséhez kidolgozásra kerültek mérő- és tervező szoftvercsomagok. Több száz biztonsági szelep működés- és teljesítményvizsgálatát végeztük el.

Tanszékünk 2013. november elsejétől intézeti tanszékként működik az Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézetben.