MISKOLCI EGYETEM VEGYIPARI GÉPEK TANSZÉKE

Vegyipari technológiák

A vegyipari eljárások általánosítható jellemzői, a technológiai célok. Az alap- és segédanyagok tulajdonságai, és a tulajdonságok megváltoztatása fizikai, kémiai átalakítások segítségével. A vegyipari eljárás, mint technológiai rendszer. Technológiai rendszerek függő-független változói, a rendszerelemek szabadsági foka. A technológiai rendszerek szabadsági foka. Műveletek, hálózatok, technológiák. Szénhidrogénipari, élelmiszeripari és vegyipari eljárások.

Kötelező irodalom:
-Somló György: Vegyipari eljárások Tankönyvkiadó, Budapest, 1974
-Joó Gyula: Rendszerelmélet Tankönyvkiadó Budapest, 1984
-Dr. Szabó Imre: Gépészeti rendszertechnika Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986

Ajánlott irodalom
-Kafarov, Perov, Mesalkin: Vegyipari rendszerek matematikai modellezése Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977
-Erfurth, Just, Pippel: Modellierung und Optimierung chemischer Prozesse Deutscher Verlag füt Grundstoffindustrie 1973